Национална академична кръгла маса “Златна Добруджа – мит и реалност” подготвя за утре Филиалът в Силистра на Русенския университет “Ангел Кънчев”, съобщиха от филиала.
Проявата е посветена на 80-годишнината от подписването на Крайовския договор от 1940 година, 75 години от създаването на Русенския университет и 130 години на педагогическото образование в Силистра. Заседанията са в два модула – “Наука и образование” и “Добруджа – в културата и историята”. Подготвени са 25 доклада.