Във връзка с провеждането на изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г., с оглед недопускане на напрежение при административното обслужване на граждани при издаването на български лични документи, предвид все още големия брой лични карти, чийто срок на валидност изтича през 2021 г., сектор „Български документи за самоличност“ /БДС/ при Областната дирекция на МВР в Силистра информира, че:

Заявления за издаване на български лични документи може да се подават и преди изтичане срока на валидност на притежаваните документи. За улеснение, гражданите могат да подават заявления за лична карта и/или паспорт в сектор БДС при ОДМВР-Силистра в гр. Силистра, гр. Дулово или гр. Тутракан според техния избор и предпочитание в рамките на обявеното работно време /от 8,30 ч. до 17,30 ч./. Съответно, готовите документи се получават в същото звено, където е подадено заявлението. Информация за натовареността на звената БДС при ОДМВР-Силистра се публикува всекидневно на сайта на дирекцията.

Същевременно е създадена възможност по постъпили искания от институции, ведомства, кметства и други да се осъществява организиран прием за заявления за издаване на лични документи – по предварително създадена организация и при строго спазване на всички разпоредени противоепидемични мерки.

Трябва да се има предвид, че удължаването на валидността на личните карти и паспорти по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., се отнася само за тези от тях, чийто срок на валидност е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до 31 януари 2021 г. За срока на удължаването с 6 месеца личните карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина – при условията на реципрочност.

Гражданите, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват и услугата „Издаване на лична карта и/или паспорт“ чрез електронните административни услуги и да ги подават онлайн на адрес: https://e-uslugi.mvr.bg, където могат да се информират подробно за условията за подаване на заявление за издаване на български документи за самоличност по електронен път.

От сектор БДС напомнят, че крайният срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 дни след датата на изтичане на валидността на личната карта. При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 20 до 150 лева. Припомняме, че паспортните гишета в Силистра, Дулово и Тутракан работят всеки делничен ден от 8,30 ч. до 17,30 ч. без прекъсване на обяд.