Районният съд в Силистра организира на 2 юни от 9,30 ч. в Съдебната палата традиционната инициатива „Ден на отворените врати“. Темата на срещата тази година е „30 години Конституция на Република България – върховенство на правото, демокрацията и защитата на основните права“.

Магистратите канят без призовки граждани и журналисти да се запознаят с организацията на работа на съда, с функциите на съдебните служби и с отделни съдебно-административни процедури. Ще бъде осигурен свободен достъп до съдебните зали и деловодствата на съда – наказателно, гражданско, на съдебно-изпълнителната служба и бюрото по съдимост.

Провеждането на Деня на отворените врати е част от информационната кампания на Висшия съдебен съвет под наслов „Открито за съдебната власт“, с която се цели постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система, повишаване на правната култура на гражданите, и укрепване на доверието на обществото в българското правосъдие. Всички присъствали участници ще получат Конституция на Република България, полезни информационни и образователни материали за съдебната власт.