Присъствено бе днес заседанието на Общинския съвет в Силистра, но не и за журналисти – заради противоепидемичните мерки.

Прието бе предложение за промяна в Наредбата за общинския бюджет, касаеща провеждането на обществено обсъждане с идеята то да се случи и онлайн – в интернет пространството, с вероятна цел да се избегне събирането на много хора на едно място. Вероятно това ще се тества на практика още другия месец, тъй като през март бюджетът трябва да бъде приет.

На вниманието на общинските съветници бе и Наредбата за реда и условията за отдаване и стопанисване на общински жилища. Една от промените, която гласуваха старейшините бе свързана с увеличаване на срока на отседналост от 5 на 10 години, преди жилището да може да бъде закупено от наемателите му.

Имаше предложение от съветника на БСП Димитър Димитров, което не бе прието, да се направи регистър в Общинското предприятие „Дръстър“ /„Жилфонд“/, според което всеки месец стопанисващите общински жилища да ходят на подпис. Идеята му бе по този начин да се отсеят онези, които на практика не живеят в отдадения им под наем имот и се намират извън пределите на града или страната. Условие обаче в общинската наредба за отседналост определя, че е достатъчно и един член на семейството да има в него. Само ако всички отсъстват повече от три месеца, тогава се съставя протокол и се пристъпва към освобождаване на имота. В същото време пак според Наредбата този срок може да е и шест месеца, с писмо до кмета на Общината и съответно с разписано от него разрешение.

Гласувано бе обаче предложението на Добринка Великова на три месеца по служебен път да се изисква справка от МВР за лицата, които напускат страната и за какъв период. Друга от промените касаеше комисията за картотекиране – вече в нея ще влязат като членове и четирима общински съветника.

Прието бе и искане да се изгради фонд за закупуване на общински жилища от Общината, като за тази цел от приходите на наемателите се отделят 30%. На този етап Общината разполага с 500 апартамента и къщи, от които се ползват 400. Останалите се намират в прословутия квартал на село Калипетрово – „Карото“, където има съсредоточено население от ромския етнос. Въпросните жилища са обезкостени и от тях е останал само бетонът.

В рамките на редовното заседание съветниците разгледаха и отчета за свършената от тях работа през миналата 2020 г. В дневния ред имаше и редица разпоредителни сделки с имоти и терени общинска собственост.