Своя път към читателя пое най-новата книга на силистренския автор д-р Йордан Касабов с интригуващото заглавие „Скритият бог. Древна българска същност“. Като представител на настоящата българска същност областният управител Ивелин Статев пръв получи екземпляр от книгата.

Символично след него 2 книги докторът по етнология връчи като подарък на Регионалната библиотека „Партений Павлович“.

В разговора си с Ивелин Статев и с директора на библиотеката Светла Ангелова д-р Касабов подчерта своя стремеж за пореден път да изненада читателите с прозрения, които са пред нашите очи, но нямаме „сетива“ да ги разпознаваме като наша, запазена във времето и пространството същност. На древните български творения и достижения в сферата на науката, културата, астрологията, както и на забравени стари народни практики той посвещава разработката си върху над 220 страници, онагледена с повече от 400 изображения. При добро стечение на епидемичната обстановка силистренският Храм на книгата ще е домакин на представянето на енциклопедичния изследователски труд през пролетта. Така ще бъде почетен и 70-годишният юбилей на д-р Йордан Касабов, който е на 27 февруари.