Гладът, безпаричието, сметките и борчовете са по-силни от всякакви вируси и болести, това бе днес коментарът на наредилите се на опашка за пенсии възрастни силистренци. Макар и да се опитваха да спазват някаква дистанция, хората все пак се тълпяха пред Централната поща и зорко следяха за нахални връстници.

Една от идеите за въвеждане на ред бе пенсиите да се дават по „азбучен“ график в определени часове и дни. Друго предложение бе пред институциите, в които се изплащат пенсиите да се монтират временни метални „коридори“.

Всъщност много отдавна има определен ред за изплащане на пенсиите, заяви директорът на пощата Хюсеин Хамди, но никой не го спазва. Преди изплащането пред паричния салон се обявен графикът по ЕГН-тата на пенсионерите. Първи би трябвало да получат пенсиите си най-възрастните и т.н. Графиците са разпространени по всички пенсионерски клубове и клубове на инвалидите в областта.