Представители на четирите центъра за спешна медицинска помощ в Силистра, Разград, Русе и Смолян ще получат нови компютърни конфигурации за 20-те филиала към съответните структури.

Техниката е закупена по линия на проект, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Предвидено е всички 170 филиала към центровете за спешна помощ да бъдат оборудвани с нови компютърни конфигурации с инсталирана операционна система.