В сила е заповед на кмета на община Силистра за забрана на къпането в река Дунав, езера, блата, язовири, напоителни канали на територията на общината във връзка с Наредба за водоспасителната дейност и обезопасяването на водните площи.
По поречието на река Дунав, на територията на община Силистра, както и по бреговете на водоемите, са разположени нови забранителни табели, които напомнят за забраната.
На територията на града – в района на самолета, бяха установени няколко случая на умишлено счупване и премахване на табели с това съдържание. Според Наредбата за опазване на обществения ред и чистотата на община Силистра, извършителите подлежат на санкциониране. Призовават се всички, които имат информация за подобни противообществени действия, да сигнализират в отдел “Инспекторат” към община Силистра.