Международната инициатива „Десета нощ на литературата“ ще се проведе утре в Силистра, съобщи организаторът – Регионалната библиотека „Партений Павлович“.

Съидейници на събитието са община Силистра, Народно читалище „Доростол 1870“, Обединеният детски комплекс и Театрално студио „Артистик“. Организаторите канят силистренската общественост – творци, любители на писаното слово, ценители на европейската литература, да участват в инициативата. На събитието ще се четат литературни откъси от европейски автори, а целта е популяризиране на съвременната европейска литература и на четенето.

Събитието ще се осъществи на утре от 18,00 ч., пред библиотеката. „Гнезда“ на четенето ще има също в читалнята на НЧ „Доростол – 1870”, ОДК и др.

В четвъртък от 8,00 до 18,00 ч. по повод месеца на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност Регионалната библиотека обявява Ден на отворените врати и безплатно издаване на читателски карти.