Наематели на общински имоти, които за срока на обявеното извънредно положение от 13 март до 13 април 2020 г. не са осъществявали търговска дейност, ще бъдат освободени от наем. За същият период няма да бъдат начислявани и лихви.

До края на месец юни 2020 г. се удължава и срока за плащане на местните данъци на недвижимите имоти и МПС с отстъпка от 5%.