От както е построена сградата на кметското наместничество в село Майор Ценович не е ремонтирана, покривът започнал да се пропуква и да тече. Таваните се рушат с годините, а дворът тъне в бурени и строителни отпадъци. Новият кметски наместник Катя Кръстева се заема със задачата да промени и обнови не само терена, но и сградата на кметството.
Покривът е ремонтиран със средства, заложени за капиталови разходи, в бюджета на Община Силистра за 2019г. и отпуснати с решение на Общинския съвет. Над 21 хиляди лева са вложени в ремонта на основната сграда и допълнителните пристройки. Довършителните дейности са изпълнени от ОП “Дръстър” . Измазани са стените, таваните, изграден е нов санитарен обект, поставени са нови балатумни настилки и др. на обща стойност над осемстотин лева. Доброволците от селото се включили в пълното почистване и облагородяване на външното пространство. Обновяването и ремонтите започнали през септември 2019г. Днес, всички дейности са приключили, гостите и жителите на селото са доволни от приветливостта на средата.