В Държавен вестник (Брой 58, 30.6.2020 г.) е публикувано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 ОТ 25 ЮНИ 2020 Г. на Министерския съвет

за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности, според което кандидатстващите през учебната 2020/2021 година по тези направления и специалности, са освободени от заплащане на такси за целия курс на обучение. Средствата за четирите години обучение в бакалавърска степен се поемат от МОН.

Във Филиал Силистра се обучават студенти по едно от защитените професионални направления 1.3. Педагогика на обучението по….в две специалности:

  • Педагогика на обучението по български език и чужд език (английски, румънски)
  • Педагогика на обучението по физика и информатика.

Филиал Силистра предлага възможност за обучение и в две инженерни специалности:

Ø Автомобилно инженерство

Ø Електроинженерство.

Кандидатстудентски документи СЕ ПРИЕМАТ както онлайн https://online.uni-ruse.bg/, така и на място във Филиал Силистра, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки срещу разпространение на Covid-19.
Офисът е с работно време от 8.30 до 16.30 часа.