Мобилни устройства и технически средства за подобряване възможностите за обучение ще получат социални центрове в Силистра. Това съобщават от местната управа.

Общината подписа договор за съвместна дейност с фонда „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика. По проекта ще бъдат осигурени 20 таблета, 3 мултифункционални устройства и 3 рутера на обща стойност около 7000 лева.

Те ще бъдат разпределени между трите центъра за настаняване от семеен тип – един за деца и младежи с увреждания и два за деца без увреждания. От настанените там възпитаници 20 ще бъдат ученици през новата учебна година.