Ограничава се достъпът на хора в сградата на общинската администрация в Силистра с изключение на звеното „Местни данъци и такси“ и Общинския център за информация и услуги, съобщиха от общината. Ограничението е заради увеличаване на броя на заболели от COVID-19.

Във връзка с дейностите на общинските пазари “на всички пазари, тържища, базари и изложения на открито се създава организация за еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица и допускане на не повече от 1 човек на 8 квадратни метра и осигуряване на физическа дистанция от най-малко 1,5 метра между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.”

Започват проверки на територията на пазарите от служители на отдел “Инспекторат” съвместно с РЗИ и полицията. В общинската администрация безпрепятствено може да се посещава и отдел ГРАО – там където се връчват смъртните актове.