Община Алфатар получи сертификат за „Работодател без дискриминация“ на Комисията за защита от дискриминация.

Общината се нареди сред първите 26 институции и фирми в страната, които получават такъв сертификат. Високата оценка за общината за „Работодател без дискриминация“ бе дадена по време на кръгла маса за обсъждане на Националната стратегия за противодействие на дискриминацията на пазара на труда, организирана от Комисията за защита от дискриминация. През годините Янка Господинова се е доказала като кметът, който не толерира, каквато и да е форма на дискриминация на работното място въз основа на възраст, пол, увреждания, етнически или расов произход, религия и убеждения, или сексуална ориентация, е решила комисията. Кметът равно третира всички кандидати при набирането на служители, условията на труд, повишенията, заплащането, достъпа до професионално обучение, професионалното пенсионно осигуряване и освобождаването от длъжност.