Кметът на Община Дулово-д-р Юксел Ахмед направи обръщение по повод предстоящите празници-Цветница и Великден към всички, които ще посетят църквите в града и населените места в общината – да спазват въведените предпазни мерки във връзка с извънредното положение: за отстояние между хората, да бъдат с маски и ръкавици и да следват указанията на духовниците.

Кметовете на селата, в които има църкви, ще направят дезинфекция на районите около храмовете, а д-р Ахмед  препоръча да се направи засилена дезинфекция и на вътрешните пространства, на  икони, дръжки, свещници и друга църковна утвар.  Хората, които ще помагат на свещениците и самите духовни лица трябва да имат лични предпазни и дезинфекционни средства.                                           За реда, по време на празниците, ще се грижат служители на полицията.

 ВАНЯ ПЕТРОВА