Община Силистра, съвместно с БЧК, предоставя 276 индивидуални хранителни пакети на хара, определени от Агенциятя за социално подпомагане, съобщиха от общината. Това са хора, попадащи в обхвата на процедура “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, възрастни хора над 65 години, самотно живеещи или без близки, които да се грижат за тях.
Хранителните пакети са осигурени по Оперативна програма за храни, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се.Всички, включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане, получават в домовете си по 30 килограма продукти от първа необходимост, се казва в съобщението.