Над 60 силистренски талантливи ученици получиха награди за постиженията си през учебната година. Срещата бе организирана за пръв път от община Силистра и кмета д-р Юлиян Найденов.

От 2007 г. Общината осъществява Програма с мерките за закрила на деца с изявени дарби. Тя включва национални и регионални състезания и конкурси, класирането в които дава възможност за еднократно материално стимулиране на учениците. През 2020 г. над 80 ученици са получили награди по програмата. Двама ученици са получили и едногодишни стипендии от Министерството на образованието и науката.

Целта е да се поощрят и стимулират децата и младежите да продължат да развиват дарбите си, да им се помогне да ги доказват в състезания с други, да се открои успеха им в дадена област като победа, заслужаваща специално внимание.

В присъствието на учители и родители, децата получиха заслужени награди за постижения в областта на науката и изкуствата, връчени тържествено от кмета на общината д-р Юлиян Найденов, от зам.-кмета “Хуманитарни дейности” Мария Недялкова и Гинка Вандева, директор на Центъра за личностно развитие. С тържеството отбелязваме не само успехите на децата на Силистра, но и благодарим на техните преподаватели, учители и родители, на партньорските организации и на обществеността, споделиха организаторите.