Общинската администрация разпространи сред медиите нови разписания на автобусните линии от общинската транспортна схема на община Силистра, във връзка с обявеното извънредно положение.

Община Силистра информира гражданите, ползващи услугите за обществен превоз на пътници с автобусен транспорт, че във връзка с обявеното извънредно положение в страната и въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, временно, до отмяна на извънредното положение, автобусните линии от общинската транспортна схема ще се изпълняват със следните часове на тръгване:

№ 1 – сп. „Автогара Силистра” – кв. „Триъгълника”

В делнични дни:

От сп. „Автогара Силистра” – 06.00   06.30   07.00   07.30   08.00   08.30   09.00   09.30   10.30   11.00   11.30   12.00   12.30   13.00   17.00   17.30   18.00   18.30   19.00

От сп. кв. „Триъгълника”      – 06.15   06.45   07.15   07.45   08.15   08.45   09.15   09.45   10.45   11.15   11.45   12.15   12.45   13.15   17.15   17.45   18.15   18.45   19.15

№ 2 – Силистра – село Айдемир, кв. „Татарица” и № 2А – Силистра – село Айдемир, кв. „Татарица”

От кв. „Татарица“ – 05.30   06.00   06.30   07.00   07.30   08.00   08.30   09.00   09.30   10.00   10.30   11.00   11.30   12.00   12.30   13.00   13.30   14.00   14.30   15.00   15.30   16.00   16.30   17.00   17.30   18.00   18.30   19.00   19.30   20.00

От гр. Силистра – 06.00   06.30   07.00   07.30   08.00   08.30   09.00   09.30   10.00   10.30   11.00   11.30   12.00   12.30   13.00   13.30   14.00   14.30   15.00   15.30   16.00   16.30   17.00   17.30   18.00   18.30   19.00   19.30   20.00   20.30

№ 5 – Силистра – село Калипетрово /ж.п. гара/

От гр. Силистра – 06.00   08.00   10.00   12.00   14.00   16.00   18.00   20.00

От с. Калипетрово /ж.п. гара/ – 06.40   08.40   10.40   12.40   14.40   16.40   18.40   20.40

№ 5А – Силистра – село Калипетрово /центъра/

От гр. Силистра – 07.00   09.00   11.00   13.00   15.00   17.00   19.00

От с. Калипетрово /центъра/ – 07.40   09.40   11.40   13.40   15.40   17.40   19.40

№ 6 – Центъра /Общински съвет/ – Гробищен парк

От сп. „Центъра“ – 08.05   10.05   12.05   14.05   16.05   

От Гробищен парк   – 09.15   11.15   13.15   15.15   16.45

№ 20 – Силистра – село Професор Иширково

От гр. Силистра – 07.20   13.50   17.20

От с. Професор Иширково – 08.10   15.00   18.10

№ 22 – Силистра – село Ветрен

От гр. Силистра – 07.20   15.20

От с. Ветрен – 08.20   16.20 

№ 23 – Силистра – Българка

От гр. Силистра – 09.30   17.30

От с. Българка    – 10.15   18.30

№ 25 – Силистра – Бабук

От гр. Силистра – 06.00   17.50

От с. Бабук        – 06.52   18.55

От с. Казимир    – 06.45   18.45

№ 33 – Силистра – село Поп Кралево

От гр. Силистра – 07.30 /четвъртък и събота/  15.40 /четвъртък и неделя/

От с. Поп Кралево – 08.06   16.16

Горепосоченото изпълнение на автобусните линии от общинската транспортна схема на община Силистра е съгласно получени уведомителни писма и предложения от превозвачите. При последващи промени в изпълнението ще Ви информираме допълнително. /СБ/