На днешното си закрито заседание общинските съветници в Силистра единодушно приеха декларация, с която поискаха държавата да предприеме допълнителни мерки за ограничаване на тежкотоварни камиони през града. Целта е да се намали риска от за разпространение на COVID-19. Декларацията ще бъде изпратена до Националния кризисещ щаб и до министъра на здравеопазването.

В декларацията се казва, че през града продължават да преминават тежкотоварни камиони за Румъния, тъй като ГКПП не е затворено за тях. Шофьорите не спазват елементарни хигиенни навици, като заплахата от разпространяването на COVID-19 е много висока. Ежедневно преминават и румънски граждани, които идват да пазаруват. Гранична полиция няма правомощия да не ги допусне на територия на страната и по този начин те се явяват потенциали разпростнители на заразата. На практика КПП на входно-изходния път с Румъния липсва, като съществува реална опасност противоепидемичните мерки да не доведат до желания ефект, а напротив – гр. Силистра да се очертае като критична точка от разпростанението на епидемията. С декларацията се настоява:

– Да се спре преминаването на товарни автомобили през ГКПП Силистра, пътуващите за Молдова и Украйна,  и да бъдат пренасочени през ГКПП Русе-Гюргево;

-. Да се обособи контролно-пропускателен пункт на ГКПП Силистра, а предвидените ограничения в т.1.3 от Заповед РД 01-143 на министърна на здравеопазването да се прилагат по отношение на чуждите граджани, влизащи на територията на гр. Силистра.

На заседанието на общинския съвет бе прието и предложението на Златко Куртев от „Демократична България“ за изграждане на изкуствени неравности по ул. „Лозарска“ в с. Айдемир. Местната власт гласува с 27 гласа „за“, 0 „въздържали се“ и 0 „против“. Припомняме, че предложението бе придружено от над 80 подписа от жители на с. Айдемир за предприемане на мерки за ограничаване скоростта на движение по улицата.