Общинските съветници Златко Куртев и Стефан Железов от „Демократична България-Силистра“ с писмо до Общинския съвет са внесли Предложение за организиране на дистанционното провеждане на заседанията и за електронно гласуване на сесиите.

Те мотивират предложението си с някои членове от Закона за местното самоуправление и местната администрация и с възможността това да бъде уредено незабавно с допълнение към Правилника за организацията и дейностите на Общинския съвет. В условията на извънредното санитарно положение в страната, чл. 6а от ЗМИДПИП предвижда държавни и местни органи, съвети, комисии и пр. да могат да провеждат заседания от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие при наличие на кворум и лично гласуване, както и да се приемат решения неприсъствено.

След обсъждания и взети решения, дистанционни заседания и гласуване се провеждат в Общинските съвети на София, Варна, Горна Оряховица, Хасково, а много други общини се подготвят за това.

Двамата общински съветници предлагат да се приеме Мобилно приложение за електронно присъствено и неприсъствено гласуване на сесии на Общинския съвет.
Разработката е използвана от много институции и е безплатно дарение от Политическа партия „Да България“, която с него проведе дистанционно гласуване на вътрешните си избори.
Дарението включва и Видео обучение на локалните IT администратори, инсталиране на приложението и инструкции за ползване https://youtu.be/_pDDBEkHv5Q, както и поддръжката на платформата.

Ако предложението бъде подкрепено, общинският съвет в Силистра има шанс изпреварващо, пред много други общини да направи крачка към неизбежното електронно администриране, към оптимизиране и дигитализиране на управленски и административни процеси в местното самоуправление.