Редовното заседание на Общински съвет – Силистра ще се проведе, съобразявайки се с обявената с Решение № 325 на Министерски съвет извънредна епидемична обстановка и със Заповед № РД – 01 – 353/22.06.2020 г. и Заповед № РД – 01 – 354/22.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България.
Заседанието на Общински съвет – Силистра насрочено за 25.06.2020 г. /четвъртък/ ще е закрито, като бъде предавано пряко чрез Общинско радио – Силистра. Заседанията на съответните постоянни комисии, насрочени за 23.06.2020 г. /вторник / ще се проведат при същите условия, като бъдат закрити. Гражданите ще могат да гледат онлайн в реално време заседанието на 25.06.2020 г.. Излъчването ще е на живо, на фейсбук страницата на Общински съвет – Силистра.