Сериозен скандал се заформя на утрешната редовна сесия на Общински съвет Силистра. Причината – докладна записка, която е входирана днес след обяд или по-малко от 24 часа преди началото на заседанието

Докладната е внесена от председателя на Общински съвет Силистра Мария Димитрова и е относно кандидатстване за банков кредит и провеждане на процедура по избор на кредитна институция /банка/.

Предлага се на дружеството да бъде дадено разрешение за кандидатстване за банков кредит в размер на 400 000  лева, които  ще се използват за закупуване на 2 сметосъбирача и 2 фадроми. Като причина се изтъква остарялата и недостатъчна техника на фирмата.

С проекта за Решение на Мария Димитрова (общински председател на ГЕРБ) на практика се иска общинските съветници да подпишат празен чек за 400 000 лв. Няма никаква яснота дали тези машини са нужни на „Синева“ ЕООД, а и липсва процедура при която да се избере банка. Дали тази банка не е “близка” до застрахователното дружество, което застрахова общинско имущество без провеждане на процедура и за което има разследване от АДФИ?

Изниква и въпроса защо това се прави в последния момент. Проблемите на „Синева“ са известни от години и управителят и общинската администрация са добре запознати с тях, така че са имали достатъчно време да подготвят и входират искането си в законовия срок.

Все въпроси на които няма отговор.

Внасянето на докладни в последния момент се превърна в честа практика в последните години. Така обаче те няма как да бъдат нормално разисквани и общинските съветници не могат да се запознаят в достатъчна степен с тях, за да могат да вземат адекватни решения.