Със заповед на областния управител на Силистра Ивелин Статев се ограничава достъпът до служебните помещения, включително и до Звеното за административно обслужване, на Областна администрация в Силистра, съобщиха от пресцентъра на учреждението.
Попълването на заявления за административни услуги да се извършва във фоайето, като не се допуска струпването на граждани, а подаването на жалби, сигнали, искания и друг вид документи от страна на физически лица да се осъществява по пощата или на електронен адрес ss@ss.government.bg”.
Заповедта е във връзка с удължаването на извънредната епидемична обстановка.