Днес националният омбудсман Диана Ковачева призова Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ да не допуска значително увеличение на цената за снабдяване на гражданите с природен газ и на цената за присъединяване към газоразпределителната мрежа на битовите клиенти в шест общини в област Силистра.

По време на обществено обсъждане днес в КЕВР беше разгледано заявление от „Ситигаз България“ за нови цени за периода 2021-2025 г. в общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово.

Диана Ковачева отбеляза, че газовото дружество предвижда смяна на базата на начисляване на цената за снабдяване с природен газ на битовите клиенти.Досега тази цена е 3,92 лв. на мегаватчас, а според проекта ще стане 5,57 лв. на клиент на месец. Според омбудсмана в доклада на КЕВР по заявлението липсва анализ и оценка на ефекта от тази промяна върху битовите клиенти.

Според прогноза на дружеството средното потребление на един битов клиент в региона през 2021 г. се очаква да бъде 11,652 мВтч за годината. При това количество по досегашната цена за снабдяване средно битовият клиент би платил за една година цена за снабдяване с природен газ 45,68 лв. За същия период по новата цена разходът ще бъде 66,84 лв., като увеличението е с 46%.

„Гражданите с основание очакват при толкова съществен ръст на цената за снабдяване да бъдат посочени причини и конкретна оценка от страна на регулатора за защитата на техните интереси“, подчерта Диана Ковачева по време на общественото обсъждане.

Също така за следващите пет години в региона на Силистра е предвидено и рязко увеличаване на цената за присъединяване на битови клиенти към газоразпределителната мрежа – от 280 лв. сега на 520 лв. за периода 2021-2025 г. или близо с 86%.

„Смятам за съществен пропуск липсата на оценка от страна на КЕВР за обосноваността на искането на „Ситигаз България“ ЕАД, както и отсъствието на ясно становище по въпроса дали одобряването на толкова рязко увеличение на цената за присъединяване отговаря на интересите на гражданите в региона“, заяви омбудсманът.

Тя допълни, че с цел гарантиране на интересите на гражданите, както и на националния интерес за създаване на икономически достъпни алтернативи на твърдите горива в бита, предлаганите драстични повишения на цената за снабдяване с природен газ на битови клиенти и на цената за присъединяване на битови клиенти в региона не бива да се допускат.

Голямата тръба с газ от Добрич бе официално пусната в експлоатация от премиера Бойко Борисов през октомври 2015 г. Тогава всички представители на газовия бранш обещаха на силистренци социална цена на горивото и големи икономии от отопление и битови нужди. В Силистра първи в преоборудването бяха общински, социални и други обществени институции, повярвали, че могат да спестят от ток, нафта и газьол.