Онлайн днес се регистрира библиотека в читалище “Доростол – 1870” в Силистра, съобщиха от читалището.
Във връзка със 150 години от създаването на първото читалище в Силистра читалищното настоятелство е организирало дарителски акции за книги за възобновяване на читалищната библиотека с читалня към нея. На 1 септември тази година е открита читалнята на библиотеката и за кратко време са получени над 2 100 книги от дарители.
Днес се регистрира читалищната библиотека с библиотечен фонд от над 3800 библиотечни единици.
На 29 юни 1870 година на храмовия празник на църквата в Силистра учителят Сава Доброплодни произнася слово за нуждата от създаване на читалище. “В Силистра се отворило читалище. Дай боже да върви напред во веки веков” , пише във вестник “Свобода” Любен Каравелов. На 1 септември читалището е създадено. В неговия устав пише: ” Читалището има за цел: а/ да доставя на читалищната библиотека средства за прочитане; б/да подпомага българската книжнина; в/ да разпространява образованието измежду народа в областта”.
Актът на създаване се удостоверява и със съобщение на в.”Македония” бр.80 от 9 септември 1870 година.