В изпълнение на Закона за регионалното развитие е започнало разработването на План за интегрирано развитие на община Силистра за периода 2021-2027 г., съобщиха от общината. Този план определя основните приоритети в развитието на общината в следващия седемгодишен програмен период и е основен документ, който дефинира проектни идеи за финансиране със средства от европейския, общинския бюджет и от други източници, се посочва в съобщението.
За да бъдат идентифицирани най-съществените проблеми пред развитието на общината и населените места, от съществено значение е участието на гражданите в разработването на стратегическия документ. Общината призовава жителите да участват в анкета на интернет страницата на общината и в обществените обсъждания.