Петима педагози от Силистренско са удостоени с почетното отличие грамота „Неофит Рилски“ за дългогодишна цялостна професионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование.
Това са: Бонка Петрова Скорчелиева – старши учител по музика в ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра, Илхан Етем Ахмед – директор на Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт, гр. Дулово, Донка Радева Илиева – старши учител по български език и литература в СУ „Васил Левски“, гр. Дулово, Росица Стефанова Никова – заместник директор в ОУ „Отец Паисий“, с. Добротица, община Ситово и Иванка Николова Славова – старши учител в ДГ „Роза“, гр. Силистра.