В Силистренско все още не е започнало раздаването на храните по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, които се администрират от Държавния фонд „Земеделие“, съобщи началникът на Регионалното управление по образование д-р Габриела Миткова. Утре трите фирми, които доставят продуктите до учебните заведения трябва да представят график, по който опакованите плодове, зеленчуци, сирене и кашкавал ще бъдат предоставени. След това училищата трябва да решат как ще бъдат раздавани тези продукти – чрез служителите на горските стопанства или на място в училищата, заяви д-р Миткова.

В учебни дни тези доставки са правени от участващите фирми до училищата ежедневно за учениците в начален етап. При спрените учебни занятия в периода на извънредното положение се търси начин доставките за пропуснатото учебно време да се обединят и да се предоставят на децата и учениците на адресите им.

За Силистренска област по двете схеми се предоставят продукти на 3663 деца в училищата. Получатели са начални, основни, обединени и средни училища – 29 за схемата „Училищно мляко“ и 32 за „Училищен плод“.

Училищата подготвят адресите на децата и ще уведомят родителите за очакваната доставка или други начини за разпространение.

Организацията на предаването на пакетите ще стане при спазване на хигиенните изисквания, с минимален брой хора и от дистанция. Крайният срок за изпълнение на доставките на двумесечните продукти е 13 май.