Повече сбъднати прогнози си пожелаха силистренските метеоролози в Световния ден на метеорологията, сподели ръководителят на местната обсерватория Йордан Чешмеджиев. „Със съвременните технологии и модерни инструменти науката по прогностика на природните явления и значението им в обществено-икономическия живот на хората става все по-точна и продължителна във времето, сподели Чешмеджиев. Дори когато през зимата предвиждаме виелици и сибирски студове или през лятото предупреждаваме за опасно високи температури и засухи, ние го правим навреме в полза на хората, а от тях зависи да вземат навреме необходимите превантивни мерки“, заяви метеорологът.

2020 г. се определя като втората най-топла година след 2016-та от началото на 21-ви век, като повишението на температурата е с близо +1°С спрямо средната за целия изминал 20-ти век. През 2020 г. атмосферните процеси над Източна България бяха с много голяма динамика и това обуслови голямата променливост на времето и в климатично отношение.

Преобладаваха положителните отклонения в средните месечни температури, като най-високи стойности, до +4.0°÷4.5°С бяха отчетени през февруари, септември и октомври. По отношение на валежа, който като елемент зависещ доста силно от орографията, отклоненията като цяло се определят като отрицателни. Регистрирани бяха и големи положителни суми (до +200% от нормата), но само на изолирани места, след краткотрайни и интензивни извалявания през топлите месеци.

В Силистра началото на метеорологичното обслужване започва преди 129 години през далечната 1892 г. към Управлението за поддържане и проучване на река Дунав в Русе. Окръжното хидрометеорологично бюро в Силистра е едно от последните открити в страната. Създадено е през април 1982 г. за обслужване на народното стопанство и Министерството на земеделието. От 1990 г. е преименувано в Метеорологична обсерватория. В нея се събира и обработва метеорологична, хидрологична и агрометеорологична информация за цялата област. С тази информация се обслужват всички държавни институции, бизнесът, граждани и научни звена.

Метеорологичната станция до Самолета работи като синоптична /измерванията са през 3 часа/ от 1 януари 1996 г. Разполага с автоматична метеорологична станция, която измерва температурата на въздуха, максимална и минимална температура, сила и скорост на вятъра, атмосферно налягане, относителна влажност и валежи, през интервал от 20 минути.

Строгата метеорологична статистика сочи, че абсолютният температурен минимум за Силистра е минус 32,0 градуса, регистриран през януари 1942 г. Абсолютната максимална температура достигна до 42,2 градуса в Алфатар и 42,5 в Силистра и Главиница през юли 2007 г.