Над 2,4 милиона лева са получили над 1100 земеделски стопани в Крайдунавска Добруджа през 2020 г. по схемата за държавна помощ за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19, съобщиха от силистренската структура на Държавен фонд „Земеделие“. Най-много средства са получили около 550 овощари, следвани от около 300 пчелари и толкова животновъди.

От днес земеделските стопани могат отново да кандидатстват по схемата за тази държавна помощ. Одобреният с решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“ бюджет за разпределяне е 72 милиона лева. Схемата е нотифицирана от Европейската комисия по Временната рамка за мерки за държавна помощ заради коронакризата.

Средствата за държавната помощ се предоставят под формата на пряко безвъзмездно финансиране на регистрирани земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., отглеждащи едри и дребни преживни животни, пчелни семейства, плодове, зеленчуци, десертно грозде и винени лозя, с цел за осигуряване на достатъчна ликвидност на стопаните, заети в първичното земеделско производство.

Заявления за подпомагане се подават в срок от 8 ноември до 26 ноември 2021 г. в общинските служби по земеделие по място на регистрация на кандидатите. До 30 ноември могат да се правят корекции в подадените заявления при констатиране на несъответствия. Субсидиите ще бъдат изплатени до 10 декември 2021 г.

Стопаните, отглеждащи пчели, се подпомагат за броя пчелни семейства, отглеждани през 2021 г., на които е извършен есенен профилактичен преглед. Определени са ставки за подпомагане за единица – площ или животно/пчелно семейство. За пчелен кошер помощта е 7 лв., за млечни крави – 77 лв. За овощните градини стораните могат да получат по 550 лв. за хектар площ, за сливи и десертно грозде – 280 лв./ха, а за полски домати, краставици, корнишони, патладжан – 800 лв./ха. Най-високи са ставките за полския пипер – 1120 лв./хектар и за оранжерийните домати, пипер и краставици – 3300 лв./ха.