Министерският съвет измени свое решение, с което е одобрена Програмата на преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.

Преброяването ще започне в 0,00 ч. на 7 септември 2021 г. и ще приключи в 20,00 ч. на 3 октомври 2021 г. Преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се извърши по интернет от 0,00 ч. на 7 септември 2021 г. до 24,00 ч. на 17 септември 2021 г. Преброяването чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата от преброител ще се извърши от 8,00 ч. на 18 септември 2021 г. до 20,00 ч. на 3 октомври 2021 г.