Вчера и днес в нашия град Силистра особено актуална стана новината, че Общинският съвет трябва да заседава при закрити врати. След първоначалното съобщение и последвал го критичен текст в граждански сайт, последва допълването на съобщението –  добавяне на изречение /!!!/, че   затварянето на заседанията за достъп на граждани и на медии е след взето решение на разширен Председателски съвет. Оказва се, че и това не е истина – такова решение не е обсъждано и не е вземано. Всъщност, тази забрана се оказва еднолична – рожба е вероятно на Председателката на Общинския съвет и на хората от ГЕРБ.

Какво ни казва това самоизолиране и скриване зад някаква, може би желязна завеса.

Първо. Страхът на демократичните хора, че извънредното положение, наречено извънредна обстановка, ще се използва за забрана на гражданските свободи и на гражданското участие вече не е вероятност, а истинска реалност. Критиките и протестите към властта вече стават недопустими в Общинския съвет на областния ни град.

Второ. Мълчанието на управляващите и на свързаните с тях медии по случая Пецов, което изглежда режисирано, се разширява и институционално – забранява се на гражданите  да присъстват на заседанията на Общинския съвет, защото там те биха могли да оставят неудобни въпроси. Такъв въпрос би могъл да бъде този:  Защо Общинският съвет премълчава и не реагира, когато общинската администрация предприема незаконосъобразни действия и се стреми да ги прикрие от обществен контрол. И това се случва многократно и от няколко години.

Трето. Спекулативна е тезата, че забраната за участие на гражданите в заседанията на ОбС произтича от страха за разширяване на заразата от Корона-вируса. Спекулативна, защото мнозинството  не допусна да се приложи онлайн възможност с дарена от Демократична България  платформа за гласуване и за провеждане на заседанията дистанционно по електронен път. Така нямаше да има страхове от преки инфекции. Но щеше да се направи една видима крачка към дигитализация на управлението.

Четвърто. Събитията, свързани с Корона-вируса от няколко месеца подсказват, че сега е времето да се променят и реформират много сфери от обществения живот, а също и  общинските управленчески структури и организацията на функциите им. Отдавна е известно, че общинската администрация не функционира ефективно и не облекчава гражданите при техните нужди. Тя е ненужно  многолюдна и хронометрирането на работния й ден би показало огромен излишък от щатен персонал. Наложителни са спешни мерки и действия в тази посока, които не биха били възможни без участието на гражданските структури. Вместо търсене на контакти и разширението им, Общинският съвет затваря демонстративно вратите си. Неактуално и антидемократично.

Ще спра до тук. Ще прескоча нарушаването на Правилника за работа на ОбС. Надменното и пренебрежително отношение към някои предложения на Демократична България  и демонстрирането на сила от мнозинството. Расте отдалечаването  и откъсването на Общинския съвет от мнението и упреците на гражданското общество. Не само се забавя, задържа се развитието на много сфери от обществения живот и тяхната модернизация…

 Изводът е неизбежен: изолацията от гражданите и спирачките пред тяхното участие ще разширява тези слабости и в националните класации област Силистра и община Силистра ще остават устойчиво на последните места в страната.