Като взе предвид всички представени доказателства, Окръжен съд-Силистра счете, че не може да се направи обосновано предположение за извършено престъпление по чл. 301 от НК, а именно, че обвиняемата Ирена Бонева е поискала и е приела подкуп – парична сума от общо 400 лева. Липсват и доказателства, че съществува реална опасност обвиняемата да се укрие или да извърши друго тежко престъпление.

Съдът прие, че правната квалификация е за по-леко наказуемо обвинение и е налице обосновано предположение за извършено деяние по чл. 283 от НК – за длъжностно лице, което използва своето служебно положение, за да набави за себе си или за другиго противозаконна облага, където предвиденото наказание е „лишаване от свобода“ до 3 години.

С тези мотиви Окръжен съд-Силистра не уважи искането на прокуратурата за постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ и определи на обвиняемата И. Бонева мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 3 /три/ хиляди лева.

Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Варна.