Окръжен съд-Силистра потвърди взетата мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 450.00/четиристотин и петдесет/лева спрямо обвиняемия П. Вълев от град Силистра.

Припомняме, че 25-годишният П. Вълев е обвинен за това, че на 20-21 ноември тази година е отнел от вендинг кафе-автомат сумата от около сто лева .

За това престъпление Районна прокуратура-Силистра е поискала от Районен съд-Силистра да вземе мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия П. Вълев. Това искане не е уважено и Районният съд е постановил „парична гаранция“ в размер на 450.00лева.

Съображенията на първоинстанционният съд за това са, че дори да е налице обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия в извършване на престъплението, то не са налице всички предпоставки, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) за вземане на най-тежката мярка за процесуална принуда-„задържане под стража“. Липсват доказателства за опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление, а напротив-към настоящият момент той е с постоянна адресна регистрация, трудово ангажиран е, и не е осъждан.

С оглед на това Окръжен съд-Силистра счете, че Районен съд-Силистра е постановил обоснован и законосъобразен акт, поради което потвърди взетата мярка за неотклонение „парична гаранция.

Определението на Окръжен съд-Силистра е окончателно.