Обхватът на услугите на Домашния социален патронаж и Патронажната грижа се разширява, съобщават от община Силистра.  Ще бъдат обхванати всички самотно живеещи възрастни хора, хора с увреждания, които нямат личен или социален асистент, домашен помощник или асистент, възрастни хора, живеещи в населени места без търговски обекти и редовен обществен транспорт, лица поставени под карантина.

Услугите, които ще се предоставят са закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост със средства на потребителите, заплащане на месечни сметки на електрическа и топлинна енергия, вода, телефон и други разходи, съдействие за снабдяване с предписани лекарства, дезинфекция от фирма на жилищното помещение, обитавано от ползвателя на социални услуги /по заявка и със средства на потребителите/.

Телефоните за връзка с екипите на Домашния социален патронаж и Патронажна грижа са: 086/823 164 – Домашен социален патронаж; 0886 206 973 – Патронажна грижа.