Нова гнездова колония на застрашения къдроглав пеликан се сформира в България. Птиците заеха изкуствен остров в зона на Натура 2000 в „Комплекс Калимок“, в близост до град Тутракан. Това е третото гнездово находище на вида в България, заедно с тези в езерото Сребърна и остров Персин, съобщиха от Българското дружество за защита на птиците.

Екипът постави върху платформата три макета на пеликани в реални размери, чиято цел бе да събудят интерес в пеликаните и те максимално бързо да приемат платформата за свой дом.

Още в началото на март малка група от 10 къдроглави пеликана бяха забелязани да нощуват на платформата. На 23 април, по време на редовния мониторинг бяха открити общо 14 птици и три заети гнезда върху платформата. Интересното е, че пеликаните са загнездили в непосредствена близост до изкуствените макети.

„Това е грандиозен природозащитен успех и поредна успешна стъпка в опазването на този величествен вид. Вече имаме общо четири колонии, разположени в три гнездовища при условие, че повече от 60 години съществуваше само една колония в България, тази в Сребърна. Сега всички сме в очакване на първите малки къдроглави пеликанчета да се излюпят успешно в новата колония“, заяви Свилен Чешмеджиев от Българското дружество за защита на птиците, отговорник по опазването на вида. Зоната от Натура 2000 „Комплекс Калимок“ е влажна зона с международно значение за опазване на редица водолюбиви видове птици. Тук, по подобие на блатата на остров Персин, беше реализиран успешен проект, в рамките на който беше възстановен водният режим.