Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в Силистра предприема комплекс от мерки за опазване на реколтата от пожари. В дирекцията и трите районни противопожарни служби са разработени и утвърдени планове с конкретни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност на житните масиви, техниката, складовете за зърно и фуражните площадки. В ход са проверки за съответствието на земеделската техника с изискванията за пожарна безопасност.

Над 450 специализирани машини – комбайни, трактори, сламопреси и друга спомагателна техника вече навлезе в житните полета в Силистренско. Те са собственост на над 100 земеделски структури – кооперации, арендатори, сдружения, частни стопани. По предварителна заявка служителите на силистренската пожарна посещават халетата и дворовете, проверяват техниката и дават предписания и заключения за допуск до най-важната в Добруджа дейност. Глобите за излязла в полето без надлежен контрол машина започват от 200 лева за едно нарушение.

В районните служби са на разположение ситуационни схеми с местоположението на засетите площи. Всички противопожарни автомобили са оборудвани с допълнителни технически средства за гасене на пожари в житните масиви. Създадена е организация за бързо събиране на свободния от дежурство състав в случай на необходимост.

До фирмите и организациите, имащи отношение по осигуряването на пожарната безопасност преди и по време на жътвената кампания са изпратени уведомителни писма.

Утвърден е редът за взаимодействие с териториалните структури на МВР и ИАГ, дежурните в областния и общинските съвети за сигурност, диспечерските пунктове на електроразпределителните и ВиК дружества.

Създадена е организация за информационен обмен с Областната дирекция „Земеделие“ за местоположението на възникнали пожари в земеделски земи с оглед строг контрол върху нарушителите на противопожарните правила и забраната за изгаряне на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи. През миналогодишната жътвена кампания в Силистренска област са възникнали 4 пожара в житни масиви, при които са унищожени 73 дка посеви. Служители на противопожарните служби са съставили 21 акта за констатирани нарушения на противопожарните изисквания.