В Областната дирекция на МВР и Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в Силистра са предприети мерки за обезпечаване на обществения ред, пътната и пожарната безопасност по време на абитуриентските балове и масовите прояви, свързани с 24 май.

Проведени са срещи с училищните ръководства и органите на местно самоуправление и са набелязани съвместни действия, свързани с безопасността на организираните масови прояви. В районните управления са изготвени планове за противодействие на престъпността и опазване на обществения ред. Приоритетно ще се следи за реда в районите на училищата, където ще се събират повече абитуриенти с автомобили, маршрутите на придвижването им и местата на баловете и тържествените чествания. Полицейски служители извършват проверки на увеселителните заведения, където ще се провеждат баловете, като специално внимание се обръща на пропускателния режим и недопускането на хора в нетрезво състояние или употребили наркотични вещества. Пожарникари установяват състоянието на пожарната и аварийната безопасност, на електрическите и вентилационните инсталации, както и на системите за гасене и известяване при пожар. Друг основен акцент е поставен върху организацията за безопасно и сигурно движение по пътищата, осъществяването на пътен контрол с цел недопускане на инциденти при организираното придвижване на абитуриентите.