Над 97 000 лева ще си поделят около 70 директори на училища, детски градини, центрове за подкрепа на личностното развитие и за специална образователна подкрепа в Силистренско. Това реши правителството и преведе допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г.

Най-много средства към директорските заплати се отпускат за община Силистра – 36 577 лева, следвана от Дуловско – 23 064 лева. В Алфатарско директорите на учебни заведения ще получат най-малко бонуси – общо 2884 лева.

Допълнителните възнаграждения ръководителите на училища и детски градини ще получат за постигнатите през годината резултати. В наредбата няма „разбивка“ кой директор колко е заслужил и за какви положителни резултати.

Общата сума на директорските поощрения за страната е 5 702 754 лв. и е за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот”, бюджетна програма „Училищно образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.