Ученически конкурс за рисунка, есе и разказ “Дъга на толерантността” обявиха община Силистра, Общинският съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси и Художествената галерия в града.

Конкурсът е посветен на доброто и толерантността по време на пандемия. Примерните теми са “Усмивка срещу сълзи”, “Различен съм. Погледни ме с твоите очи”, “Разкажи ми за толерантността” и “Нарисувай ми доброто!”.

Традиционно целта на конкурса е да се представи културното богатство на различните етноси в Силистра и региона и да разкрие ролята на изкуството и словото за духовното и личностното израстване на всяко поколение. През 2021 г. освен пъстрия свят на етносите, очакваме младите хора да представят и светлите нюанси на човешките взаимоотношения в трудните за всички ни моменти в борбата с коронавируса. Независимо от етническа и религиозна принадлежност, както и социален статус, ние сме преди всичко хора, които живеят на едно място, споделят еднакви проблеми и се борят за своето здраве.

Конкурсът е в три възрастови групи от първи до дванадесети клас. Авторите могат да участват с до две творби в разделите рисунка, есе и разказ. Краен срок за получаване на творбите е 16 април на адреса на Общината. В сайта й участниците могат да прочетат и подробности по условията.

При присъствено отчитане на конкурса, мястото и часът ще бъдат уточнени допълнително, като информацията ще бъде публикувана на сайта на община Силистра.