Започна монтирането на нов съвременен 64-срезов компютърен томограф, който е закупен със средства на Министерство на здравеопазването. Съвременният скенер ще подобри диагностиката и лечението на нашите пациенти. В момента специалисти монтират апаратурата в специално оборудвано за това помещение. Очакваме апаратурата да заработи след около 10 дни, с удоволствие съобщи д-р Даниела Костадинова – Изп. Директор на МБАЛ – Силистра.