Висока оценка получиха литературни творци, членове на силистренското дружество „Реката и приятели“ в проведената преди дни в Бургас Отчетно-изборна конференция на Конфедерацията на българските писатели. Поради отежнената обстановка заради коронавируса делегатите бяха само около 60-70 души от цяла България. От Литературното сдружение „Реката и приятели” в Силистра, неин колективен член, присъстваха осем творци.

Трудът на силистренци бе оценен по достойнство. За цялостното си творчество посмъртно бе награден Велико Огнев. Вестник „Реката и приятели”, орган на Сдружението в Силистра, получи плакет за принос в българския литературен печат. Сред наградените бяха и Димитрина Христова – за високи художествени постижения в книгата ѝ „Такъв е животът”, и Мариана Стоянова – за оригинален метафоричен стил в стихосбирката „Под ангелско крило”. Всички наградени споделиха своя опит и трудностите в дейността си.

Конференцията бе ръководена от председателя на Конфедерацията Станислав Марашки. Той подчерта, че постигнатото през последните пет години от творците съвсем не е малко. Нейните членове намират своето място на съвременното българското литературно поле.

В отчетния доклад бе отчетена и дейността на силистренското сдружение. Отбелязана бе литературната продукция на творците. Почти всички имат по две-три издадени книги, въпреки големите трудности във финансирането. А техният печатен орган – в-к „Реката и приятели” е единствен в България, списван на високо художествено и полиграфическо ниво. Последва изборът на ръководни органи на Конфедерацията. За председател бе избрана Яница Станчева – собственик на ИК „Янита”, издаващ регионалния седмичник „Долина” в Казанлък. В Управителния съвет от Силистренска област влязоха писателите Иван Колев и Дими Борисова. За областен координатор в Силистра бе определена Димитрина Христова. Конференцията завърши с литературно четене на поезия и проза.