Успешно приключи кампанията за деклариране на доходите на гражданите. До 30 април в Силистренска област са подадени общо 7783 броя декларации за доходите на граждани, като 6439 от тях са подадени по електронен път – с електронен подпис и с персонален идентификационен код /ПИК/ на НАП. Това е около 82% от общия брой на подадените декларации, съобщава пресцентърът на Данъчното в Силистра.

В сравнение, към 30 април 2019 г., са подадени 9643 броя декларации за доходите на хората, като 5268 /54%/ от тях бяха подадени по електронен път. Статистиката показва, че през последните годините непрекъснато се увеличава ръстът на броя клиенти на НАП, използващи електронните услуги.

От началото на годината до средата на април чрез електронната система за плащане /т.нар. виртуален POS/ и чрез физическите POS-терминали в Офиса на НАП в Силистра, са платени 1 374 478 лв. без такси. За същия период през 2019 г., сумите които са платени по този начин са били под 1 милион. лв.

Пълна информация за предлаганите от НАП електронни услуги, може да се намери на страницата на Агенцията http://www.nap.bg/ или на информационния телефон 070018700.