В Силистра стартираха дейностите по проект „The Aircraft Social Lab” /„Станция Самолета“/. Първоначално се предвижда основно изчистване на летателната машина от всички ненужни детайли.

С общите усилия на партньорите – община Силистра и Центъра за музика и изкуства „Мегатон“, както и с подкрепа на урбанистите от Сдружение InFormal и на експертния екип от Авиомузей Бургас, ще се осъществи първоначално заложената в проектното предложение идея, а именно – превръщането на емблематичната машина в мултифункционална зала за провеждане на различни събития.

След основно изчистване на машината ТУ-134, предстои ревизия и ремонт на ел.инсталацията. Тези специфични дейности се осъществяват със съдействието на различни звена от община Силистра. На следващ етап ще бъдат монтирани вътрешни мебели и подходяща настилка, а експертите от Авиомузей Бургас ще реновират част от оригиналните седалки и маси.

Проектът „The Aircraft Social Lab” се реализира от СНЦ „Дуросторум-Дръстър-Силистра“, финансиран от Асоциация „MitOst e.V.“ Германия чрез програмата си „Actors of Urban Change” /“Актьори на градска промяна“/, подкрепена от фондация „Робърт Бош“.

“Станция Самолета” бе първият одобрен проект в България по програмата. Бюджетът е в размер на 13 000 евро, разпределен според изискванията на програмата и подписания договор за финансиране: 6000 евро – за ремонтни дейности; 4000 евро – за експертен екип; 3000 евро – за обучения на екипа от водещи европейски урбанисти. Продължителността на проекта е 15 месеца. Предвижда се превръщането му в мултифункционална зала за провеждане на различни събития: арт-изложби, концерти, презентации в атрактивна обстановка, открити уроци, работилници, курсове по роботика и информационни технологии, прожекции, споделено работно пространство с wi-fi мрежа.

През лятото на миналата година с помощта на община Силистра самолетът бе основно почистен и професионално лъснат отвън.