Драги силистренци. На 21.05 на интернет страницата на Общински съвет – Силистра се появи съобщение,  с което ни уведомяват, че местния парламент предпочита да работи без присъствието на граждани и журналисти – т.е. при закрити врати. Удобното извинение, както може би се досещате, е въведената “Извънредна епидемиологична обстановка” и издадена в тази връзка заповед на Министъра на Здравеопазването – РД – 01 – 262/14.05.2020г.

В съобщението обаче не се упоменава коя точка от заповедта на Министъра налага  заседанията на местния парламент да се провеждат при закрити врати. Причината за това е съвсем проста – в заповедта не се споменава нищо,  което да обуславя подобно ограничение на заседанията на общинските съвети в Република България.

Изглежда за управляващите е твърде удобно Общински Съвет – Силистра да нарушава собствения си правилник и да заседава при закрити врати, макар нищо да не налага подобни рестрикции.  Разбира се, това не учудва никой.  Прозрачността и гражданското участие са белег на демократичните процеси. Процеси, които са твърде неуместни, предвид манталитета на управление.

Боян Симеонов.