През последните години една от основните теми в местните медии е благотворителната дейност на областния координатор на ПП ГЕРБ Тодор Тодоров (още член на изпълнителното бюро на партията, доктор на науките, писател и др.). Шумно анонсирани бяха даренията му за бедни и гладни, но някак на заден план остава помощта? за едно силистренско семейство – това на Димитър и Мария Недялкови? Напоследък Недялкови открито демонстрират приятелски отношения със семейството на местния феодал, (в това, разбира се, няма нищо лошо) като същевременно бележат сериозно професионално развитие.
Пример за това е фирмата „Дръстър инженеринг“, с управител Атанас Недялков Атанасов – баща на Димитър. Тя е основана в началото на 2018 г., но за кратко време развива дейност, на която могат да завидят дългогодишни представители на бранша. Само половин година след създаването си получава първата си обществена поръчка с предмет – Озеленяване, възстановяване и изграждане на нови съоръжения на детска площадка в с. Проф. Иширково. Фирмата бързо се превръща в основен изпълнител на обществени поръчки, възложени от местната власт. Само до края на 2019 г. „Дръстър инженеринг“ заработва над 820 хиляди лева от обществени поръчки, свързани с доставка и монтаж на съоръжения за детски площадки, ремонти и саниране на обществени сгради, проектиране, реновиране, възложени от Община Силистра и Община Ситово (снимки 1-4).

Почти всички са без конкурс, тъй като според чл. 20 ал. 4 от Закона за обществените поръчки възложителите могат да възлагат директно, когато прогнозната стойност е по-малка от 50 000 лв. при извършване на строителни дейности, до 70 000лв. за услуги и до 30 000 за извършване на доставки. През 2020 „Дръстър инженеринг“ печели, след конкурс, обществена поръчка за строително-ремонтни работи в МБАЛ- Силистра на стойност около 300 хиляди лева без ДДС. Любопитен факт е, че в конкурсната процедура е участвала и фирма „Дръстър Билдинг“, за която наши източници твърдят, че също е свързана с Недялков (снимки 5-6).

Справка в регистрите показва, че през 2018 година в „Дръстър инженеринг“, на трудов договор, са били наети трима души, а през 2019 г. петима. Общият оборот на фирмата за двете години е 876 000 лева (снимка 7).

Сумата почти се припокрива със стойността на получените обществени поръчки. Това на практика означава, че фирмата не извършва почти никаква друга дейност и не бихме били далеч от истината, ако кажем, че тя е създадена само с цел усвояване на публичен ресурс. В тази връзка съвсем логично изплуват няколко въпроса. Дали наетият брой хора е достатъчен за извършването на подобен обем от дейност? Дали една новосъздадена фирма има опита, потенциала, човешкия и технически ресурс да изпълнява такъв обем строителни работи? По какви критерии ръководството на Община Силистра избира изпълнителите на обществени поръчки? Редно ли е, заради една новоизлюпена фирма, да бъдат пренебрегвани сериозни компании, даващи препитание на много семейства от града ни?
Успехът на семейството дублира съпругата на Димитър Недялков – Мария. От края на миналата година тя е заместник-кмет в община Силистра. Любопитен факт е, че на местните избори през 2015 г. Недялкова е кандидат за общински съветник от Български демократичен център (БДЦ) – опонент на сегашната власт. По време на предизборната си кампания, в медийна публикация, Недялкова остро критикува местното управление с думите: „Като гражданин на Силистра ме е срам от състоянието, в което се намира в момента една от емблемите на града“ – резервата Сребърна“. От тогава в резервата не са настъпили сериозни промени, но очевидно няколко обществени поръчки правят срама малко по-лесен за преглъщане.
Амбициозните предизборни обещания продължават с „От позицията на млада майка, мога да кажа, че масово децата ни отказват да се хранят в училище. Принудени са да харчат дневните си средства за некачествена и нездравословна храна. Това е нещо, което много бързо общинското управление може да реши като проблем и да улесни своите граждани. Общинска кухня, която да обслужва всички детски градини и училища и всички нуждаещи се в общината, е от първостепенна важност за задържане на младите семейства в Силистра, и ние ще го направим“. Недялкова заема ръководен пост в община Силистра повече от година, но все още не се забелязват постъпки за създаването на подобна общинска кухня.
Всичко дотук е поредното потвърждение на една порочна практика, наложена от управляващите на местно и национално ниво. Практика, която ни доближава до феодализма. До времената, в които местните дерибеи се чувстват безнаказани и всесилни, а техните приближени се радват на бърз и съмнителен успех.Понякога е в инетерес на истината да погледнем и от тъмната страна на даренията.

източник : Фейсбук /ДБ-Силистра/