На поредно заседание на  Областният кризисен щаб в Силистра за борба с коронавируса са обсъдени мерките за граничния контрол, който ще се осъществява спрямо завръщащите се от чужбина граждани. Медицинския контрол ще се извършва от РЗИ, съвместно с  ОДМВР и ГПУ, като ще бъдат издавани указания на завърналите се лица за спазване на карантинния срок, а те от своя страна ще декларират, че са запознати с наказателната отговорност при неспазването му. Издадени са и указания за тежкотоварните камиони, като мерките при тях са 14-дневна карантина или кратка пауза, след което ще продължават да изпълняват курсовете си.

Кметовете на населени места следва да изготвят списъци с данни за лица, завърнали се от чужбина, които ще бъдат уведомени, че са задължени да спазват 14-дневния  карантинен срок. При симптоми на инфекция с коронавирус тези лица не трябва да посещават кабинета на личния си лекар, а да се свържат с него по телефона. От своя страна личните лекари са длъжни да  преценяват дали конкретното лице да бъде настанено в инфекциозно отделение на  МБАЛ Силистра или не.   

На заседанието е взето и решение, че бръснарски и фризьорски салони могат да работят при стриктно спазване на санитарно-хигиенните изисквания и на пропускателния режим. За малките павилиони за хранене важи същото, като спазват същите мерки и предлагат само закупуване на храна „на гише“.

Срокът за лекарства, които се получават с протокол е удължен с един месец. Хронично болните ще получават лекарствата си само с рецептурната книжка от аптеката, от която последно са получени.  Не е ясно как ще се процедира с лица, завръщащи се от чужбина, които нямат платени здравни осигуровки.