Към 26 май 14-дневна домашна карантина в област Силистра е наложена на 738 души, съобщават от Регионалната здравна инспекция в Силистра.

Осъществява се наблюдение на карантинираните хора без личен лекар. В лечебните заведения за болнична помощ в областта няма хоспитализирани пациенти с COVID-19.

Организирано и извършено е пробонабиране на персонала в специализирани заведения за социални услуги в градовете Тутракан и Главиница. Взети са 34 проби за PCR-тест от персонала на социалните заведения, както и 2 проби от карантинирани хора.

Инспектори от РЗИ-Силистра са извършили проверки на обекти с обществено предназначение по спазване на противоепидемичните мерки и заповедите на министъра на здравеопазването. Няма констатирани пропуски, спазват се изискванията за дистанция, осигурени са дезинфектанти, използват се лични предпазни средства от персонала.