Собствениците на земя от Крайдунавска Добруджа очакват рента. Изплащането й в Силистренска област е очакван, но и пълен с напрежение момент.

Празникът на Свети Димитър поставя началото на новата стопанска година, а и отчитане пред собствениците на земя са от миналата стопанска 2019-2020 г. Години област Силистра държеше второ място по размера на изплащаната рента. Тя варираше в диапазона 60 до 100 лв./дка. Авансовите плащания започнаха първо от земеделските кооперации в размер на 40-50 лв./дка. Арендаторите очакват как земеделските кооперации ще стартират с изплащането, заяви Кирил Боянов, председател на Областния съюз на земеделските кооперации в Силистренско.

Председателите на кооперациите казват, че ще дадат такъв размер на рентата, каквито са финансовите възможности. А окончателно тези финансови резултати се отчитат през март 2021 г., когато ще се провеждат годишни отчетните събрания на земеделските кооперации. Тогава общите събрания на кооперациите гласуват окончателния размер на рентата за предоставената земя от член-кооператорите и наемодателите.

Прогнозите не са много оптимистични, защото добивите от отглежданите култури са 50% от добивите на предходната година. Оттук е изводът, че размерът на рентата няма как да е равен с предходните години.

„Едно трябва да е ясно, че земеделските кооперации успяха да засеят есенниците. Посевите към този момент са в добро гарнирано състояние на поникване и вегетация. Но да не бързаме с радостта, нека да видим как ще премине презимуването на есенниците и каква ще бъде климатичната обстановка за пролетните култури“, коментира Кирил Боянов.